om företaget

PAL Inspiration är ett företag med två inriktningar: motivation och dekoration.

PAL Motivation (PAL är en akronym för Play And Learn) står för en pedagogisk metod och producerar och säljer material främst för språkinlärning. Allt material bygger på kommunikation, samspel och kreativitet – man lär tillsammans med andra. Att spela, och eventuellt tävla, upplevs lustfyllt och därigenom motiverande. Detta material är riktat till alla åldrar.

PAL Decoration består av en uppsättning av egendesignade produkter i olika formuttryck och material. Vi jobbar med grafisk design, textil och handmålad akvarell. Detta sortiment är riktat till barn.

Våra produkter är ett resultat av det vi brinner för och det vi är bra på. Vi vill att alla våra produkter ska associeras med fantasi, lekfullhet och kvalitet.

PAL Inspiration grundades under hösten 2014, och verksamheten bedrivs i Jämtlands hjärta, Östersund. 

om spelen

Alla kortspel från PAL kan användas på de flesta nivåer, eftersom olika övningar skapar olika svårighetsgrader. Varje kortspel kan användas individuellt, i par, i grupp eller i helklassövningar ledda av läraren. Till varje spel medföljer handledning med förslag på användning för andra uppgifter, såsom skrivövningar, presentation eller minnesträning.

Vi trycker våra produkter hos DAUS tryckeri i Östersund. DAUS är ett Svanenmärkt företag, vilket innebär en kvalitetsstämpel på att de jobbar på ett sådant sätt att det svarar upp mot Svanens konkreta krav och kriterier för miljömärkning. Detta gäller allt från val av färger och lösningsmedel, till hur de hanterar avfall och återvinner restprodukter. Läs mer här >
 

om inspiration

Vilka inspirerar oss?

”Vi behöver fler berättelser och färre fakta, för berättelser utvecklar förståelse för händelseförlopp. Vi behöver mer dialog och mindre kunskapsöverföring, för det är genom dialog som vi lär oss mest. Vi behöver mer utmaning och mindre instruktioner eftersom det är genom utmaningar man växer till kropp, själ och sinne.”

Från Utmanande undervisning i klassrummet
av James Nottingham

Här är en tidslinje över företagets utveckling under 2015!

om oss

annika

Annika är född 1964, och har jobbat inom skolvärlden sedan 1995. Hennes ämnen är engelska, svenska och entreprenörskap på gymnasienivå, och hon har dessutom utbildning inom social- och specialpedagogik. Annika har också jobbat med vuxenutbildning och har haft många kurser för nybörjare i engelska. Hon är hjärnan bakom företaget och har i många år skapat eget material på olika nivåer för språkinlärning. 

Annika är en nyfiken och vetgirig problemlösare som har svårt att sitta still och göra ingenting. Hon är mamma till tre barn, varav ett av dessa är Tilda.

I PAL Inspiration ansvarar Annika i huvudsak för produktutveckling, ekonomi, bokföring med mera.
 

tilda

Tilda är född 1994, och har en gymnasial mediautbildning i ryggsäcken. Hon är en påhittig estet som är kreativ och har nära till nya idéer. Sedan studenten har hon jobbat inom försäljning i butik, vilket även genererat tillhörande uppgifter såsom butiksskyltning, annonsdesign, produktfotografering och liknande.

Senaste året har hon jobbat på en Waldorflekskola. Barnens fantasi och lekar var en fantastisk inspirationskälla till nya produktidéer!
Hon har nu flyttat till Sundsvall och påbörjat en högskoleutbildning inom Grafisk Design och Kommunikation.

I PAL Inspiration ansvarar Tilda i huvudsak för hemsida, layout, produktdesign, uppdatering av sociala medier med mera.